Магазин за 3D принтирани артикули

Recently added item(s)

Общи условия

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Сънгейт Солюшънс ЕООД” ЕООД (наричан по-долу www.printigniter.com) от една страна и Потребителите на електронни Интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.printigniter.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от “Сънгейт Солюшънс ЕООД” ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.printigniter.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

“Сънгейт Солюшънс ЕООД” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София 1379, жк. Сердика, бл. 18, ап. 91; ЕИК: 203741000; ДДС: BG203741000.

Условия за използване на Сайта

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че www.printigniter.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.printigniter.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Сайта, Потребителят се съгласява:
– да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
– да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.printigniter.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.printigniter.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на www.printigniter.com

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.printigniter.com при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.printigniter.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.printigniter.com.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.printigniter.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на “Сънгейт Солюшънс ЕООД” ЕООД.
www.printigniter.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели извън рекламата на услугите на www.printigniter.com.
www.printigniter.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Повече за съхранението и обработката на личните данни вижте в политиката ни за опазване на личните данни.

Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.printigniter.com, след като извърши процеса на регистрация.
Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола.
Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.printigniter.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.printigniter.com автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и връзка за възстановяване на паролата на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.
www.printigniter.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на тези разпоредби.

Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “Съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.
Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. www.printigniter.com не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.printigniter.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.
Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.printigniter.com, за да:
– формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
– създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;
– се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.printigniter.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
– фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
– формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
– формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (“Права”) на която и да е страна;
– формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
– формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
– нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;
– пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите; да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
– нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
– преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
– събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.printigniter.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените изисквания.
www.printigniter.com си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.

Авторски права

www.printigniter.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.printigniter.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
www.printigniter.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между www.printigniter.com и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, www.printigniter.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.
С публикуване на информация в Сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските ѝ права и предоставя безвъзмездно правото на www.printigniter.com да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали, свързани със “Сънгейт Солюшънс ЕООД” ЕООД.

Препратки от и към www.printigniter.com

Собствениците на сайтове и страници извън www.printigniter.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.printigniter.com при следните условия:
– препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
– не трябва да отваря страницата от www.printigniter.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.printigniter.com;
– не трябва да посочва явно или неявно, че www.printigniter.com препоръчва него и/или продуктите му;
– не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на www.printigniter.com.

Със създаването на препратка към www.printigniter.com собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на www.printigniter.com.
Собствениците на сайтове и страници извън www.printigniter.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.
Предоставените препратки на Сайта на www.printigniter.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.printigniter.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.
www.printigniter.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.printigniter.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло оговорност на потребителя.

Представяни стоки и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. www.printigniter.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. www.printigniter.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.
www.printigniter.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски и други чужди езици.

Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
В случай че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка е фиксирана, освен ако изрично не е посочено друга такава.
www.printigniter.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.printigniter.com не поема отговорност да ги актуализира. В това число, публикуваната на Сайта информация за характеристиките и съставите на предлаганите продукти е актуална към момента на публикуване и www.printigniter.com не носи отговорност, ако междувременно производителите внесат промени в тях. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
При закупуване на стока, информацията за която се окаже напълно или частично невярна, некоректна или подвеждаща под каквато и да е форма за средния потребител, www.printigniter.com се ангажира да коригира публикуваната информация във възможно най-кратки срокове и да възстанови всички разходи направени от потребителя по закупуването и връщането й.
Всички класации, списъци и групи с продукти, базирани на каквито и да са един или повече критерии са изцяло субективни и се базират на статистически и други данни събирани, обработвани и интерпретирани от www.printigniter.com. Същите не са представителни за пазара като цяло и се предоставят единствено и само с цел по-добра информираност на потребителите на услугата.

Закупуване на стока и/или услуга

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от www.printigniter.com, при посочените ценови условия и срокове за доставка, които се намират на страницата Доставка и плащане. При създаване на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При създаване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с www.printigniter.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена, при достигане на последна стъпка от процеса на поръчване.
www.printigniter.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.printigniter.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е в страниците на продукти с поставяне на новата цена до старата. www.printigniter.com не носи отговорност за съобщения за намалени цени публикувани извън страницата на даден продукт.
Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Промоции и намаления

www.printigniter.com организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите и промо кодовете е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им.
Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, марка, категория, тегло, цена и др.
Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании.
Когато при създаване на поръчка, продукт отговаря на условията на повече от една промоционална кампания, е валидна само кампанията, носеща най-голяма облага за потребителя.
При разлика между автоматично генерираните отстъпки/подаръци/бонуси и обявените в промоционалната кампания са валидни обявените в кампанията.
При съмнения за злоупотреба с условия на промоционални кампании, промокодове или ваучери www.printigniter.com си запазва правото да отказва на потребителите изпълнение на услугата.
При употреба на промо кодове и ваучери в поръчки, изпълнявани с повече от една доставка, същите са валидни само за доставката, отговаряща на условията на промокода или ваучера.

Доставка на закупени стоки

Доставки на направени чрез системата на www.printigniter.com поръчки се извършват изключително и само на територията на Република България.
Доставки извън територията на Република България се извършват само след писмето потвърждение от страна на www.printigniter.com за техническата възможност за доставка и приета от Потребителя калкулация на такса доставка до избрания от него адрес/държава.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.
www.printigniter.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.
Сроковете за доставка се определят спрямо поръчката направена от Потребителя. Определените срокове обикновено са между 3 и 7 дни, като те са вероятни, но не са гарантирани.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на www.printigniter.com или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане чрез банков превод, карта или други платежни системи, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги.
Плащания чрез банкови сметки/карти от банки опериращи извън територията на Република България, се приемат само след писмено потвърждение от страна на www.printigniter.com, че поръчката ще бъде изпълнена при избраните срокове и условия за плащане.
При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено след като е получено предварително съгласие от страна на www.printigniter.com, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на www.printigniter.com.
При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено без да е получено предварително съгласие от страна на www.printigniter.com, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на Потребителя.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, без да посочва причини за това, считано от датата на доставка.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми www.printigniter.com за желанието си да се откаже от закупената стока, както и да предостави име, географски адрес и, ако има такива, телефонен номер и електронен адрес.
Потребителят може да уведоми www.printigniter.com за желанието си да се откаже от покупката чрез попълване на формуляр за отказ от покупка на електронната ни страница  www.printigniter.com, за което ще получи потвърждение по електронната си поща.
www.printigniter.com ще възстанови получените от Потребителя плащания в срок от 14 дни, считано от датата, на която е получено уведомлението за отказ от закупената стока. Възстановяването на сумата става по банков път по посочена от Потребителя сметка.
Връщането на закупените от потребителя стоки трябва да бъде извършено без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня на уведомлението за отказ от закупената стока. Стоката трябва да бъде изпратена на адрес: София 1379, жк. Сердика, бл. 18, вх. Е, ап. 91.
Връщането на закупените от Потребителя стоки е изцяло за сметка на Потребителя.
www.printigniter.com има право да отложи възстановяването на плащанията по предходните параграфи до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките за изпратени обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.
Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
За избягване на всякакво съмнение, за да се уважи правото на отказ, необходимо е, наред с останалите законови изисквания за правото на отказ, да са налице кумулативно и следните изисквания:
– върху стоката не трябва да има каквито и да били следи от употребата й по предназначение;
– стоката трябва да бъде в търговски вид, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането ѝ на по-ниска цена в сравнение с първоначалната ѝ продажба;
– когато е приложимо, потребителят е длъжен да върне с продукта в оригиналната, изцяло запазена опаковка;

Не се приема отказ от продажбата на стоки, които:
– са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на Потребителя;
– са употребявани по предназначение или на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– на стоки с кратък срок на годност;
– в останалите случаи по чл. 57 от ЗЗП.

Можете да свалите Формуляр за отказ от покупка ТУК

Надзорни органи

Комиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдрес: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Комиcия зa зaщитa нa пoтребитeлитe
Aдрес: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4А, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Комиcия зa зaщитa нa кoнкуренциятa
Aдрес: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

Други

При възникване на спорове, можете да потърсите помощ чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.
www.printigniter.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
www.printigniter.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.printigniter.com е свързан с тази мрежа, www.printigniter.com не гарантира, че потокът информация към и от www.printigniter.com няма да бъде следен и записван от трети страни.
www.printigniter.com управлява този Сайт от офиса си в София, България. www.printigniter.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www.printigniter.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на страницата ни www.printigniter.com.

При използване услугите на www.printigniter.com, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.printigniter.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.printigniter.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на www.printigniter.com са следните:
България, 1379 София, жк. Сердика, бл. 18, вх. Е, ап. 81
Телефон: +359 877 0977 74